Beoordelingen

Zuster Chromatiden: definitie en voorbeeld

Zuster Chromatiden: definitie en voorbeeld

Definitie: Zusterchromatiden zijn twee identieke kopieën van een enkelvoudig gerepliceerd chromosoom die verbonden zijn door een centromeer. Chromosoomreplicatie vindt plaats tijdens interfase van de celcyclus. DNA wordt gesynthetiseerd tijdens de S fase of synthesefase van interfase om ervoor te zorgen dat elke cel na het delen van cellen het juiste aantal chromosomen heeft. De gepaarde chromatiden worden samengehouden op het centromere gebied door een speciale eiwitring en blijven verbonden tot een later stadium in de celcyclus. Zusterchromatiden worden beschouwd als een enkel gedupliceerd chromosoom. Genetische recombinatie of kruising kan optreden tussen zusterchromatiden of niet-zusterchromatiden (chromatiden van homologe chromosomen) tijdens meiose I. Bij kruising worden chromosoomsegmenten uitgewisseld tussen zusterchromiden op homologe chromosomen.

Chromosomen

Chromosomen bevinden zich in de celkern. Ze bestaan ​​meestal als enkelstrengige structuren die worden gevormd uit gecondenseerd chromatine. Chromatine bestaat uit complexen van kleine eiwitten die bekend staan ​​als histonen en DNA. Voorafgaand aan celdeling repliceren enkelstrengige chromosomen en vormen dubbelstrengige, X-vormige structuren bekend als zusterchromatiden. Als voorbereiding op celdeling decondenseert chromatine het minder compact euchromatine. Door deze minder compacte vorm kan het DNA zich ontspannen, zodat DNA-replicatie kan plaatsvinden. Naarmate de cel de celcyclus doorloopt van interfase naar mitose of meiose, wordt de chromatine opnieuw strak verpakt heterochromatine. De gerepliceerde heterochromatinevezels condenseren verder om zusterchromatiden te vormen. Zusterchromatiden blijven gehecht tot anafase van mitose of anafase II van meiose. Zuster-chromatidescheiding zorgt ervoor dat elke dochtercel het juiste aantal chromosomen krijgt na deling. Bij mensen zou elke mitotische dochtercel een diploïde cel zijn die 46 chromosomen bevat. Elke meiotische dochtercel zou haploïde zijn die 23 chromosomen bevat.

Zuster Chromatiden bij mitose

In de fase van mitose beginnen zusterchromatiden zich naar het celcentrum te bewegen.

In metafase richten zusterchromatiden zich uit langs de metafaseplaat loodrecht op de celpolen.

In anafase scheiden zusterchromatiden zich af en beginnen ze naar tegenovergestelde uiteinden van de cel te bewegen. Zodra de gepaarde zusterchromatiden van elkaar scheiden, wordt elke chromatide beschouwd als een enkelstrengig, volledig chromosoom.

Bij telofase en cytokinese worden gescheiden zusterchromatiden verdeeld in twee afzonderlijke dochtercellen. Elke gescheiden chromatide wordt een dochterchromosoom genoemd.

Zuster Chromatiden In Meiose

Meiose is een tweedelig celdelingsproces dat vergelijkbaar is met mitose. In profase I en metafase I van meiose zijn gebeurtenissen vergelijkbaar met betrekking tot zusterchromatidebewegingen als in mitose. In anafase I van meiose blijven zusterchromiden echter gehecht nadat homologe chromosomen naar tegenovergestelde polen worden verplaatst. Zusterchromatiden scheiden niet tot anafase II. Meiose resulteert in de productie van vier dochtercellen, elk met de helft van het aantal chromosomen als de oorspronkelijke cel. Geslachtscellen worden geproduceerd door meiose.

Gerelateerde termen

  • Chromatid - de helft van twee identieke kopieën van een gerepliceerd chromosoom.
  • Chromatine - DNA- en eiwitcomplex dat chromosomen vormt.
  • Chromosomen - DNA-strengen die genen bevatten die coderen voor de productie van eiwitten.
  • Dochterchromosoom - enkelstrengig chromosoom als gevolg van de scheiding van zusterchromiden.


Bekijk de video: Phases of Mitosis (Juni- 2021).